fbpx
Subscribe

AKTIVNOSTI SPORTSKE ZAJEDNICE I KLUBOVA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

TRANSPARENTNOST
NOGOMET-CALCIO: Zimska malonogometna liga u Rovinju-Rovigno
ZIMSKA MALONOGOMETNA
LIGA LEGA INVERNALE DI CALCIO A CINQUE

Pozivamo zainteresirane klubove za učešće na zimskoj malonogometnoj ligi u kategoriji seniora i veterana na sastanak koji će se održati 15.12.2022. u 18,00 sti u prostorijama NK ROVINJ CC ROVIGNO na glavnom igralištu.
Pravo učešća imaju igrači iz Rovinja i općina Bale, Kanfanar i Žminj.

Invitiamo le squadre interesate di partecipare alla riunione che si terra' il 15 12 2022 alle ore 18,00 nalla sala del Club sul campo principale di NK ROVINJ CC ROVIGNO.
Possono partecipare i giocatori di Rovigno e dei comuni di Valle, Canfanaro e Gimino.