fbpx
Subscribe

AKTIVNOSTI SPORTSKE ZAJEDNICE I KLUBOVA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

TRANSPARENTNOST
OBAVIJEST – L’AVVISO
Poštovane članice,
Kao što je i uobičajeno svake godine u ovo vrijeme želimo Vas informirati i zamoliti da nam do 20. ožujka 2023. dostavite sljedeće:

1. Financijsko izvješće Vaše udruge za 2022.godinu, u prilogu moraju biti dostavljeni (prema čl.4. UGOVORA o sufinanciranju):
- Obrazac PR-NAS-NPF, BILANCA (obrazac BIL-NPF) i Bilješke uz financijske izvještaje za udruge koje vode dvojno knjigovodstvo, - Knjiga PRIHODA I RASHODA i KNJIGU BLAGAJNE za udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo(na obrascu G-PR-IZ-NPF).

2. Izvješće o radu za 2022. godinu, Plan rada za 2023.g. i zapisnik s vaše zadnje održane Skupštine.

Molimo Vas da zbog važnosti zatraženih podataka striktno poštujete navedene rokove.