fbpx
Subscribe

AKTIVNOSTI SPORTSKE ZAJEDNICE I KLUBOVA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

TRANSPARENTNOST
Od punte do punte kopnom i morem – subota 17. rujna 2022.
Ovim putem Vas pozivamo na sportsko edukativnu manifestaciju „Od punte do punte morem i kopnom“ koju bi održali povodom proslave Dana grada Rovinja-Rovigno i blagdana Svete Eufemije u subotu 17.rujna 2022.

Ova sportska manifestacija je prije svega sportsko-edukativnog karaktera, nije natjecateljskog karaktera već je učesnicima cilj „dotaknuti“ svaki rt tog našeg iznimnog dijela obale, usporavajući ili ubrzavajući kako bi istodobno stigli u Rovinj i kopnom i morem. Ono što sam taj projekt čini atraktivnim jesu sami učesnici manifestacije: plivači i batane na jedra sa morskog dijela obale, a trkači i biciklisti duž kopnenog dijela obale. Ovogodišnju manifestaciju održali bi u suradnji sa Savjetom mladih te bi se uključili UNICEF-ovu tradicionalnu humanitarnu utrku pod nazivom „Mliječna staza“ koja će od 9. do 18. rujna uz pomoć mobilne aplikacije i na događanjima uživo, na tisućama staza okupljati sudionike svih dobi iz svih krajeva Hrvatske oko zajedničkog cilja – podrške mentalnom zdravlju djece i mladih u školama.
UNICEF će Mliječnom stazom podržati standardizirani program Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – mentalno zdravstvenog opismenjavanja učitelja i nastavnika PoMoZi Da, koji se provodi uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje s ciljem izravne koristi unaprjeđenja mentalnog zdravlja za više od 20.000 učenika osnovnih i srednjih škola.

ZAŠTO?
•    fokus tema mentalno zdravlje mladih za program podrške i pomoći u školama
•    UNICEF zajedno s Vama želi pokrenuti promjene u stavovima, razumijevanje i prihvaćanje različitosti te angažman relevantnih sudionika iz svih sfera društva
•    dobro mentalno zdravlje i psihosocijalna dobrobit ključni su za napredak djece, adolescenata i zajednice u cjelini
 
Za uključenje vrtića, škola, Udruga djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom kao i ostalih osoba dostavljamo vrijednost kotizacija koje su prilagođene za grupne prijave:
 
a)  Za grupne prijave vrtića, osnovnih i srednjih škola – moguće je odabrati 2 vrijednosti paketa za sudjelovanje na Mliječnoj stazi:
•    75 kn po sudioniku: UNICEF-ova majica + naljepnice + pristup aplikaciji za praćenje aktivnosti
•    30 kn po sudioniku: naljepnice + pristup aplikaciji za praćenje aktivnosti
•    Za uključenje grupa iz vrtića, osnovnih i srednjih škola – molimo javiti se na mail: utrka@unicef.hr
 
b)  Za grupne prijave Udruga djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – omogućeni su besplatni paketi ili paketi minimalne kotizacije:
•    Dijete s teškoćama (do 18g) i jedna osoba u pratnji mogu sudjelovati besplatno, što uključuje majicu, naljepnice i registraciju putem aplikacije AtlasGo  
•    Odrasle osobe s invaliditetom mogu sudjelovati u trkaćoj majici po simboličnoj cijeni od 30 kuna, što uključuje sportsku majicu i registraciju za utrku uz aplikaciju AtlasGo   
•    Za uključenje Udruga djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – molimo javiti se na mail: utrka@unicef.hr – prijave bi bilo dobro odraditi do kraja srpnja
 
c)  Za ostale individualne prijave odraslih i djece (uključujući i grupne prijave drugih udruga i grupa):
•    PAKET ZA ODRASLE ZLATNA ZVIJEZDA - Donacija + bedž + sportska majica + sudjelovanje uz aplikaciju = 145,00HRK
•    PAKET ZA ODRASLE ZVIJEZDA - Donacija + sudjelovanje uz aplikaciju = 75,00HRK
•    PAKET ZA DJECU ZLATNA ZVJEZDICA - Sudjelovanje za dijete + donacija + majica + naljepnice = 75,00HRK
•    Kotizacija se uplaćuje putem registracijske stranice: https://mlijecnastaza.utrka.com/ - preporučujemo što skorije prijave kako bi osigurali željene veličine službenih sportskih majici događanja kojih imamo u limitiranom broju.

DA PUNTA A PUNTA - PER MARE E PER TERRA

Con la presente, abbiamo il piacere di invitarvi alla manifestazione sportivo-educativa "Da punta a punta - per mare e per terra" che si terrà a settembre, in occasione delle celebrazioni della Giornata della Città di Rovinj-Rovigno e della patrona Sant'Eufemia.
L'evento di quest'anno si svolgerà in collaborazione con il Consiglio dei giovani, nell'ambito della tradizionale corsa umanitaria dell'UNICEF, la Milky Way Run, che si terrà dal 9 al 18 settembre, a favore della salute mentale dei bambini e dei giovani nelle scuole.

Al fine di includere i giardini d'infanzia, le scuole, le Associazioni per bambini affetti da disturbi dello sviluppo e per persone diversamente abili, nonché di tutti gli altri interessati all'evento, forniamo di seguito l'ammontare delle quote d'iscrizione rettificate per le iscrizioni di gruppo:
a) Per le iscrizioni di gruppo dei giardini d'infanzia, delle scuole elementari e medie superiori - è possibile scegliere tra 2 pacchetti necessari per partecipare alla Milky Way Run:
- 75 kn a partecipante: maglietta UNICEF + adesivi + accesso all'app per il monitoraggio delle attività
- 30 kn a partecipante: adesivi + accesso all'app per il monitoraggio delle attività
Per le partecipazioni di gruppo dei giardini d'infanzia, delle scuole elementari e medie superiori - si prega di inviare un'e-mail all'indirizzo: utrka@unicef.hr
b) Per le iscrizioni di gruppo delle Associazioni per bambini affetti da disturbi dello sviluppo e per persone diversamente abili - sono disponibili pacchetti gratuiti o pacchetti con quote d'iscrizione minime:
- Bambini/e affetti/e da disabilità (fino ai 18 anni) e un accompagnatore/ice - possono partecipare all'evento gratuitamente, con inclusa una maglietta, degli adesivi e l'iscrizione tramite l'app AtlasGo
- Adulti affetti da disabilità - possono partecipare al prezzo simbolico di 30 kn, con inclusa una maglietta sportiva e l'iscrizione alla gara tramite l'app AtlasGo
Per la partecipazione delle Associazioni per bambini affetti da disturbi dello sviluppo e per persone diversamente abili - si prega di inviare un'e-mail all'indirizzo: utrka@unicef.hr - le domande d'iscrizione dovrebbero essere inviate entro la fine di luglio
Per le altre iscrizioni individuali di adulti e bambini (comprese le iscrizioni di gruppo di altre associazioni e gruppi):
-    PACCHETTO "GOLDEN STAR" PER ADULTI - Donazione + badge + maglietta sportiva + partecipazione tramite app = 145,00 kn
-    PACCHETTO "STAR" PER ADULTI - Donazione + partecipazione tramite app = 75,00 kn
-    PACCHETTO "LITTLE STAR" PER BAMBINI - Partecipazione per bambini + donazione + maglietta + adesivi = 75,00 kn
Il pagamento della quota d'iscrizione va effettuato tramite la pagina di iscrizione: https://mlijecnastaza.utrka.com/ - consigliamo di effettuare l'iscrizione al più presto, al fine di assicurare la taglia desiderata delle magliette sportive ufficiali dell'evento, di cui si dispone in quantità limitate.