fbpx
Subscribe

AKTIVNOSTI SPORTSKE ZAJEDNICE I KLUBOVA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

TRANSPARENTNOST
POPOLANA 2023 „Sportom s ulica i trgova do prirode i turizma – Con lo sport tra calli, piazze, natura e turismo“
POPOLANA 2023 - Sportom s ulica i trgova do prirode i turizma

Ovogodišnja Popolana u organizaciji Sportske zajednice grada Rovinj-Rovigno i uz potporu grada Rovinja –Rovigno i Turističke zajednice  „Sportom s ulica i trgova do prirode i turizma “održat će se  u nedjelju 16.travnja 2023.pod motom SVI ZA ERIKA-TUTTI PER ERIK.
Kao i svih ovih godina i ovogodišnja Popolana proteći će u znaku dobrote i humanosti. Sav prihod od prodaje majica (svatko daje iznos po želji i mogućnostima) doznačit će se  za pomoć obitelji našeg mladog sugrađana koji boluje od leukemije  .
Najkraća i najduža dionica u sportskom dijelu programa će start i cilj imati na glavnom trgu. Svi rekreativci koji žele pješačiti ili trčati dionicu u dužini 4 km do plaže Biondi i natrag ili žele sudjelovati u organizirano vođenoj bicikli jadi u dužini 40 km okupit će se na Trgu maršala Tita. Budući da se trči bez kotizacije i mjerenja vremena, pozivamo sve sugrađane, s naglaskom na obitelji, da dođu i podrže humanitarnu akciju i provedu nedjeljno prijepodne u sportskom okruženju baveći se umjerenom tjelesnom aktivnošću .Sportske aktivnosti na trgu upotpunit će članovi naših sportskih  udruga  koji će prezentirati svoje aktivnosti.
Natjecateljski dio će se odvijati na Štrika Ferati gdje će zaljubljenici u trail trčanje doći na svoje. Malo duže dionica je spremna za sve one koji se odluče na štafetno trčanje u duljini od 2x7 km. Da ne bi došlo do zabune, prijavljuju se dvije osobe koje se moraju dobro dogovoriti tko će trčati prema Rovinjskom selu, a koji će član trčati natrag do Rovinja. Naravno da je poanta u nadmorskoj visini koja će  otežati kretanje prvom članu štafete, a jako puno olakšati trčanje drugom članu. Koju god dionicu odabrali, u Rovinjskom selu vas očekuje veseli okret, s okrjepom i istoimenom veselom ekipom koja će uz DJ-a oraspoložiti sudionike štafete, ali i individualne trkačice i trkače.
Sve prijavljene natjecatelje će u startnom paketu čekati iz toničko energetski napitak i eko bira KAMPANJOLA te majica utrke. Osigurali smo autobus za sve natjecatelje koji će čekati svoje partnere u Rovinjskom selu. Polazak 2. člana štafete je s parkinga kod početka Štrika Ferate 15 minuta prije starta. Dakako da smo za tri prvoplasirane štafete osigurali nagrade sponzora, kao i za najbrže na najdužoj trkačkoj dionici utrke od 18 km.
Trasa će trkače provesti putem revitalizirane trase bivše željezničke pruge Rovinj-Kanfanar (Štrika Ferata) i omogućiti upoznavanje Rovinja i njegove okolice na zahtjevan, ali posebno lijep način. Ostat ćete bez daha trčeći uz prirodne ljepote duž trase s prekrasnim pogledom na Limski kanal na okretištu udaljenom 9 km od Rovinja. Kotizacija za obje utrke (štafetnu utrku i utrku na 18 km) je 20 EU u što je uračunata i majica za humanitarnu kampanju.
Najduža dionica je rezervirana za rekreativne bicikliste koji ne plaćaju kotizaciju, ali kupnjom majice (daje se iznos prema želji i mogućnostima), omogućava se sudjelovanje. Dužina organizirano vođene biciklijade je 40 km i očekivani povratak je oko 13 sati.

Prijave i informacije na https://strika-ferata.wineandwalk.info/popolana

Prva Popolana održana je  2007.g na inicijativu Saveza sportova grada Rovinja uz pomoć Grada Rovinja, Turističke zajednice i Maistre.
Cilj je, kao što se  u samom motu manifestacije navodi, promovirati sport, rekreaciju, odnosno općenito kretanje i fizičku aktivnost u zdravom i prirodnom okruženju kakvog nudi Grad Rovinj.
Paralelno uz sportsko – rekreativna događanja manifestacija se razvila u veliku humanitarnu akciju pod nazivom „1+1=milijuni koraka“ pri čemu se prikupljaju sredstva za one kojima je to najpotrebnije.
U 2008. godini opremljen je informatičkom opremom prostor gradskog Društva osoba s posebnim potrebama, u 2009.g nabavljena su četiri ortopedska kreveta za štićenike doma za starije i nemoćne osobe „D.Pergolis“ Rovinj, u 2010.  prikupljena sredstva iskorištena su za nabavu radnih stolova za rad s autističnom djecom i pokrivanje troškova cjelogodišnjeg rada defektologa za rad s autističnom djecom. U 2011.g. prikupljena sredstva utrošena  za nabavku invalidskih kolica i pokretnih stepenica za potrebe članova Društva osoba s invaliditetom Rovinja. ,a u ostalim godinama  prikupljena  su sredstva utrošena su za potrebe članova Društva osoba s invaliditetom Rovinja .2021. donirali smo sredstva našoj  maloj sugrađanki Dijani Sabljak za potrebe liječenja .Prošle godine  za potrebe financiranja Dječjeg odjela Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, kao i za potrebe njenog Centra za ranu intervenciju za djecu s teškoćama u razvoju .
Cilj ove manifestacije osim promocije sporta, zdravog načina života,  popunjavanja turističke ponude i sudjelovanja na sportskim nadmetanjima je i senzibilizacija javnosti za volonterskim radom i uključivanjem što više ljudi u humanitarne akcije s ciljem promicanja zajedništva i suradnje.
Osim sportskog karaktera  i humanitarnog karaktera  Popolana je bitna i za  promociju grada s naglaskom na prirodne ljepote i očuvanu prirodu čime se grad Rovinj doista može pohvaliti.
Da bi pokazali da je mogućnost sporta otvorena svima i ove godinu želimo pokazati da Rovinj ima mogućnosti i za takve manifestacije te da sport nema granica.

_____________________________________________________________________________________________________________________

POPOLANA 2023 - Con lo sport tra calli, piazze, natura e turismo

La Popolana di quest'anno, organizzata dall'Unione Sportiva della Città di Rovinj-Rovigno, con il patrocinio della Città di Rovinj-Rovigno e dell'Ente turistico, si terrà domenica, 16 aprile 2023 con il motto SVI ZA ERIKA - TUTTI PER ERIK.
Come tutti gli anni, pure la Popolana ventura decorrerà all'insegna della bontà e dell'umanità. Il ricavato derivante dalla vendita delle magliette (l’ammontare dell’importo è a libera scelta dell’acquirente) sarà devoluto per le cure mediche del nostro giovane concittadino colpito da leucemia e quale sussidio per la sua famiglia.
Il percorso più breve e più longilineo della sezione sportiva del programma inizieranno e termineranno sulla piazza principale. La Piazza Maresciallo Tito sarà il punto di ritrovo per tutti i dilettanti che vorranno percorrere in marcia o corsa il tratto di 4 km fino alla spiaggia Biondi e di conseguenza fino al punto di ritrovo, o per quelli che vorranno prendere parte alla pedalata guidata di gruppo sulla lunghezza di 40 km. Siccome la corsa è libera da iscrizione e non viene cronometrata, invitiamo tutti i concittadini e in particolare le famiglie, a sostenere e a aderire a quest'iniziativa umanitaria, per poter così trascorrere la domenica mattina in un contesto sportivo facendo una moderata attività fisica.
La parte agonistica si svolgerà sul percorso Štrika Ferata, dove gli amanti del trail running avranno la loro giusta dose di divertimento. Un tratto leggermente più lungo è pronto per tutti coloro che decideranno di aderire alla staffetta 2x7 km. Per evitare eventuali disguidi, i due concorrenti iscrittisi alla staffetta devono accordarsi sul chi correrà verso Villa di Rovigno e chi da lì farà ritorno a Rovigno. È chiaro che tutto sta nell'altitudine, fattore che renderà complessa la corsa al primo concorrente, a differenza del secondo che ne trarrà vantaggio. Qualunque sezione venga scelga, a Villa di Rovigno vi attende il “giro allegro”, con rinfreschi e l'omonimo gruppo allegro che assieme al DJ allieterà i partecipanti alla staffetta, così come i singoli corridori.
Tutti i concorrenti iscritti riceveranno nel "pacchetto di partenza" una bevanda energetica, un'eco-birra KAMPANJOLA e una maglietta da gara. Tutti i concorrenti che attenderanno i loro partner a Villa di Rovigno avranno a loro disposizione un autobus. La partenza del secondo concorrente della staffetta avrà luogo dal parcheggio all'inizio del percorso Štrika Ferata, 15 minuti prima dell'inizio della gara. I primi tre classificati alla staffetta nonché i corridori più veloci nella sezione lunga sul percorso di 18 km, otterranno dei ricchi premi degli sponsor.
I corridori percorreranno il percorso ripristinato dell'ex ferrovia Rovigno-Canfanaro (Štrika Ferata) il quale consentirà loro di conoscere il territorio rovignese e i suoi dintorni in modo impegnativo ma particolarmente avvenente. Rimarrete senza fiato percorrendo le bellezze naturali offerte dal percorso, con una splendida vista sul Canale di Leme, al punto d'inversione posto a 9 km da Rovigno. La quota d'iscrizione alle gare (staffetta e gara su 18 km) è di 20 euro, che comprende una maglietta dell'iniziativa umanitaria.
Il tratto più lungo è riservato ai cicloamatori, i quali per partecipare alla gara non versano la quota di iscrizione, ma acquistano una maglietta (l’ammontare dell’importo è a libera scelta dell’acquirente). La pedalata guidata di gruppo si protrae sulla lunghezza di 40 km. Il ritorno è previsto per le 13 cca.

Iscrizioni e informazioni su https://strika-ferata.wineandwalk.info/popolana

La primissima Popolana si è tenuta nel 2007 su iniziativa dell'Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno e grazie al sostegno della Città di Rovinj-Rovigno, dell'Ente turistico e della compagnia turistica Maistra.
L'obiettivo, come recita il motto stesso della manifestazione, è quello di promuovere lo sport, l'attività fisica amatoriale e in line di massima l'esercizio fisico e la mobilità, all'interno del contesto sano e naturale che solamente la Città di Rovinj-Rovigno può offrire.
Parallelamente agli eventi sportivo-amatoriali, la manifestazione si è estesa in una grande iniziativa umanitaria chiamata "1+1=milioni di passi", grazie alla quale vengono raccolti fondi per i più bisognosi.
Nel 2008 gli ambienti dell'Associazione delle persone diversamente abili sono stati dotati di attrezzatura informatica, nel 2009 sono stati acquistati quattro letti ortopedici per gli utenti della Casa per anziani "Domenico Pergolis" di Rovigno, mentre nel 2010 i ricavati della manifestazione sono stati utilizzati per l'acquisto di tavoli di lavoro necessari alle attività con bambini affetti da autismo, nonché per coprire lo stipendio annuo di un difettologo adibito a lavorare con i bambini affetti da questo disturbo mentale. Nel 2011 e in altre occasioni, i ricavati sono stati utilizzati per l'acquisto di sedie a rotelle e scale mobili, come pure per altre necessità degli utenti dell'Associazione delle persone diversamente abili di Rovigno. Nel 2021, abbiamo donato i ricavati alla nostra piccola concittadina Dijana Sabljak per le cure mediche di cui aveva bisogno. L'anno scorso, l'iniziativa umanitaria è stata organizzata per le necessità di finanziamento del reparto pediatrico dell’Ospedale per l’ortopedia e la riabilitazione “Dott. Martin Horvat” di Rovinj-Rovigno, nonché per le esigenze del suo Centro per l'intervento precoce nei bambini a rischio neurologico.

Oltre a promuovere lo sport e uno stile di vita sano, arricchendo l'offerta turistica della città attraverso diverse competizioni sportive, questa manifestazione ha pure l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico al volontariato, al fine di coinvolgere quante più persone nelle iniziative umanitarie per promuovere la solidarietà e l'aiuto reciproco.
Oltre al suo carattere sportivo e umanitario, la Popolana è essenziale nella promozione della città e delle sue bellezze naturali, di cui la Città di Rovinj-Rovigno può andar fiera.
Per dimostrare che lo sport è alla portata di tutti, anche quest'anno vogliamo dar prova che Rovigno ha spazio pure per questo tipo di eventi, siccome lo sport non ha confini.