fbpx
Subscribe

AKTIVNOSTI SPORTSKE ZAJEDNICE I KLUBOVA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

TRANSPARENTNOST
POPOLANA 2024 Sportom s ulica i trgova do prirode i turizma – Con lo sport tra calli, piazze, natura e turismo
Ovogodišnja Popolana u organizaciji Sportske zajednice grada Rovinj-Rovigno te u suradnji sa Crvenim križem Rovinj-Rovigno uz potporu grada Rovinja –Rovigno i Turističke zajednice „Sportom s ulica i trgova do prirode i turizma “održat će se u nedjelju 7 .travnja 2024.pod motom SVI ZA NAŠU UNU-TUTTI PER LA NOSTRA UNA.

Kao i svih ovih godina i ovogodišnja Popolana proteći će u znaku dobrote i humanosti. Sav prihod od prodaje majica (svatko daje iznos po želji i mogućnostima) doznačiti će se za potreba terapije naše četverogodišnje sugrađanke. Zbog radova na gradskom glavnom trgu, ovogodišnja „Popolana “biti će održana na Košarkaškim igralištima kod Hotela „Eden“ ( ulica Šetalište za Škarabu). Štand za humanitarnu akciju biti će postavljen i na Trgu Pignaton u samom centu Grada Rovinj-Rovigno. U sportskom dijelu programa najznačajnija novost je da se vraća Rovinjski polumaraton . Rekreativni dio obuhvaća pješačenje i trčanje na dionici u dužini 5 km od košarkaških terena do bazena Delfin te natrag preko park šume Punta Corrente i vođenoj bicikli jadi dužine 20-25km .Sudjelovanje u ovim u utrkama omogućava se kupnjom majice. U natjecateljskom dijelu programa osim prije spomenutog polumaratona(21km) tu je i štafetnu utrku gdje svaki član trči 6 km. Primopredaja štafete je na plaži Cuvi gdje vas očekuje vesela ekipa s dobrom glazbom. Sve prijavljene natjecatelje u startnom paketu očekuje izotonični napitak HELL, eko bira Kampanjola te majica utrke. Najbrže na najdužoj dionici 21km očekuju novčane nagrade ,a prve tri štafete također dobivaju nagrade sponzora. Prijave se primaju na web stranici www.popolana.eu gdje su dostupni i GPS zapisi staza. Trasa polumaratona prolazi obalom od park šume pa sve do kampa Veštar, tako da se cijelim putem trči sa pogledom na more. Kotizacija za obje utrke ( štafetnu utrku i 21km) je 20 eura u što je uračunata i majica za humanitarnu akciju. Sportske aktivnosti upotpunit će članovi naših sportskih udruga koji će prezentirat svoje aktivnosti.

Prva Popolana održana je 2007.g na inicijativu Saveza sportova grada Rovinja uz pomoć Grada Rovinja, Turističke zajednice i Maistre. Cilj je, kao što se u samom motu manifestacije navodi, promovirati sport, rekreaciju, odnosno općenito kretanje i fizičku aktivnost u zdravom i prirodnom okruženju kakvog nudi Grad Rovinj. Paralelno uz sportsko – rekreativna događanja manifestacija se razvila u veliku humanitarnu akciju pod nazivom „1+1=milijuni koraka“ pri čemu se prikupljaju sredstva za one kojima je to najpotrebnije. U 2008. godini opremljen je informatičkom opremom prostor gradskog Društva osoba s posebnim potrebama, u 2009.g nabavljena su četiri ortopedska kreveta za štićenike doma za starije i nemoćne osobe „D.Pergolis“ Rovinj, u 2010. prikupljena sredstva iskorištena su za nabavu radnih stolova za rad s autističnom djecom i pokrivanje troškova cjelogodišnjeg rada defektologa za rad s autističnom djecom. U 2011.g. prikupljena sredstva utrošena za nabavku invalidskih kolica i pokretnih stepenica za potrebe članova Društva osoba s invaliditetom Rovinja. ,a u ostalim godinama prikupljena su sredstva utrošena su za potrebe članova Društva osoba s invaliditetom Rovinja .2021. donirali smo sredstva našoj maloj sugrađanki Dijani Sabljak za potrebe liječenja ,2022.godine za potrebe financiranja Dječjeg odjela Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, kao i za potrebe njenog Centra za ranu intervenciju za djecu s teškoćama u razvoju .Prošle godine sredstva su bila namijenjena za Erika našeg sugrađanina za pomoć obitelji koji nažalost boluje od leukemije. Cilj ove manifestacije osim promocije sporta, zdravog načina života, popunjavanja turističke ponude i sudjelovanja na sportskim nadmetanjima je i senzibilizacija javnosti za volonterskim radom i uključivanjem što više ljudi u humanitarne akcije s ciljem promicanja zajedništva i suradnje. Osim sportskog karaktera i humanitarnog karaktera Popolana je bitna i za promociju grada sa naglaskom na prirodne ljepote i očuvanu prirodu čime se grad Rovinj doista može pohvaliti. Da bi pokazali da je mogućnost sporta otvorena svima i ove godinu želimo pokazati da Rovinj ima mogućnosti i za takve manifestacije te da sport nema granica.


La Popolana di quest'anno è organizzata dall'Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno in collaborazione con la Croce Rossa di Rovinj-Rovigno e con il patrocinio della Città di Rovinj-Rovigno e dell'Ente per il turismo. La Popolana, dal titolo “Con lo sport tra calli, piazze, natura e turismo" si terrà domenica 7 aprile 2024 con il motto SVI ZA NAŠU UNU-TUTTI PER LA NOSTRA UNA.

Come tutti gli anni, pure la Popolana ventura decorrerà all'insegna della bontà e dell'umanità. Il ricavato derivante dalla vendita delle magliette (l’ammontare dell’importo è a libera scelta dell’acquirente) sarà devoluto per la terapia della nostra concittadina di quattro anni.A causa dei lavori sulla piazza principale della Città, quest'anno la Popolana partirà dai campi da basket vicino all'Hotel "Eden". Lo stand sarà allestito in piazza Pignaton nel centro della Città di Rovinj-Rovigno.La partenza e l'arrivo della parte sportiva della Popolana saranno sul campo da basket. Tutti quelli che desiderano camminare si ritroveranno presso il campo da basket vicino all'hotel "Eden". Siccome la corsa è libera da iscrizione e non viene cronometrata, invitiamo tutti i concittadini e in particolare le famiglie a venire a sostenere un'azione umanitaria e trascorrere la domenica mattina facendo attività fisica. L'attività sportiva sarà completata dalle nostre associazioni sportive che presenteranno le loro attività. L'intero programma sportivo si svolgerà sui campi da basket adiacenti all'Hotel “Eden”, dove saranno collocate la partenza e l'arrivo del programma. Prima dell'inizio delle gare è possibile registrarsi e scaricare i pacchetti partenza.Saranno disponibili percorsi di camminata e corsa di 5 km attraverso il parco di Punta Corrente fino alla piscina Delfino, mentre i ciclisti potranno partecipare a un giro guidato di 20-25 km sul percorso RUN4FUN. Su questo percorso non è previsto il cronometraggio del tempo, bensì si cerca di mettere l’accento sulla partecipazione delle famiglie, per venire a sostenere un'azione umanitaria e trascorrere la domenica mattina facendo attività fisica.Nella parte competitiva del programma, si possono scegliere una mezza maratona di 21 km o una staffetta di 6 km. Il passaggio della staffetta è previsto presso la spiaggia di Cuvi, dove vi aspetta un allegro team e della buona musica. Tutti i concorrenti iscritti riceveranno nel "pacchetto di partenza": una bevanda energetica Hell, un'eco-birra Kampanjola e una maglietta da gara.I più veloci sul tratto di 21 km riceveranno premi in denaro. Il primo classificato nella competizione maschile e femminile vincerà 100 euro, il secondo classificato 50 euro e il terzo classificato un pacchetto regalo dello sponsor. I primi tre classificati alla staffetta ricevono anche premi dagli sponsor.

Le iscrizioni si terranno sul sito www.popolana.eu, dove si possono trovare i percorsi. Il percorso della mezza maratona si snoda lungo la costa dal parco forestale fino al campeggio Vestre. La quota d'iscrizione alle gare (staffetta e 21 km) è di 20 euro, che comprende una maglietta dell'iniziativa umanitaria.Il tratto più lungo è riservato ai cicloamatori, i quali per partecipare alla gara non versano la quota di iscrizione, ma acquistano una maglietta (l’ammontare dell’importo è a libera scelta dell’acquirente).

La primissima Popolana si è tenuta nel 2007 su iniziativa dell'Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno e grazie al sostegno della Città di Rovinj-Rovigno, dell'Ente turistico e della compagnia turistica Maistra. L'obiettivo, come recita il motto stesso della manifestazione, è quello di promuovere lo sport, l'attività fisica amatoriale e in line di massima l'esercizio fisico e la mobilità, all'interno del contesto sano e naturale che solamente la Città di Rovinj-Rovigno può offrire. Parallelamente agli eventi sportivo-amatoriali, la manifestazione si è estesa in una grande iniziativa umanitaria chiamata "1+1=milioni di passi", grazie alla quale vengono raccolti fondi per i più bisognosi. Nel 2008 gli ambienti dell'Associazione delle persone diversamente abili sono stati dotati di attrezzatura informatica, nel 2009 sono stati acquistati quattro letti ortopedici per gli utenti della Casa per anziani "Domenico Pergolis" di Rovigno, mentre nel 2010 i ricavati della manifestazione sono stati utilizzati per l'acquisto di tavoli di lavoro necessari alle attività con bambini affetti da autismo, nonché per coprire lo stipendio annuo di un difettologo adibito a lavorare con i bambini affetti da questo disturbo mentale. Nel 2011 e in altre occasioni, i ricavati sono stati utilizzati per l'acquisto di sedie a rotelle e scale mobili, come pure per altre necessità degli utenti dell'Associazione delle persone diversamente abili di Rovigno. Nel 2021, abbiamo donato i ricavati alla nostra piccola concittadina Dijana Sabljak per le cure mediche di cui aveva bisogno. L'anno scorso, l'iniziativa umanitaria è stata organizzata per le necessità di finanziamento del reparto pediatrico dell’Ospedale per l’ortopedia e la riabilitazione “Dott. Martin Horvat” di Rovinj-Rovigno, nonché per le esigenze del suo Centro per l'intervento precoce nei bambini a rischio neurologico.

Oltre a promuovere lo sport e uno stile di vita sano, arricchendo l'offerta turistica della città attraverso diverse competizioni sportive, questa manifestazione ha pure l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico al volontariato, al fine di coinvolgere quante più persone nelle iniziative umanitarie per promuovere la solidarietà e l'aiuto reciproco. Oltre al suo carattere sportivo e umanitario, la Popolana è essenziale nella promozione della città e delle sue bellezze naturali, di cui la Città di Rovinj-Rovigno può andar fiera. Per dimostrare che lo sport è alla portata di tutti, anche quest'anno vogliamo dar prova che Rovigno ha spazio pure per questo tipo di eventi, siccome lo sport non ha confini.