fbpx
Subscribe

AKTIVNOSTI SPORTSKE ZAJEDNICE I KLUBOVA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

TRANSPARENTNOST
Poučno predavanje nutricioniskinje Vesne Bosanac u Domu Kulture u Rovinju – Conferenza della nutrizionista Vesna Bosanac alla Casa della cultura a Rovigno
U prepunoj dvorani Doma Kulture u Rovinj u organizaciji Sportske Zajednice  Grada Rovinj-Rovigno, održano je  predavanje dr.sc. Vesne Bosanac, inače nutricionistkinje  o prehrani mladih sportaša. Predavanje je bilo namijenjeno sportašima od 13 do 18 godina, njihovim roditeljima i trenerima, a gošća je na jednostavan, razumljiv način govorila o osnovama zdrave prehrane. Nadalje, prikazivala je sve važne elemente prehrane koja je namijenjena mladim sportašima potičući ih da sami pripremaju svoje obroke. Prehrana sportaša prilagođava se njegovim potrebama; bilo da se radi o treningu, natjecanju, odmoru, pauzi zbog ozljeda i slično. U vrijeme trenažnog procesa ona usko prati karakteristike treninga te doprinosi ostvarenju ciljeva (povećanju mišićne mase, izdržljivosti…).

U pred natjecateljskom periodu, prehrana sportaša usmjerena je na pripremu organizma za zadovoljavanjem povećanih energetskih potreba koje slijede. Tijekom samog natjecanja pozornost je usmjerena na adekvatnoj hidraciji, odnosno osiguravanju potrebne energije, dok je nakon natjecanja cilj sportaša uspješno se oporaviti i pripremiti za daljnje napore. To posebno dolazi do izražaja u slučajevima kada je natjecanje cjelodnevno. Imajući sve ovo u vidu, jasno je da se prehrana sportaša razlikuje od prehrane opće populacije. Nije svejedno što se i kada jede. Primjerice, općoj se populaciji za užinu ne preporučuju kolači, dok sportašima domaća buhtla s džemom može biti od koristi za brzu nadoknadu izgubljene energije neposredno nakon treninga ili natjecanja.
Isto tako, dobro osmišljena prehrana sportaša nedvojbeno je važna karika pripreme, postizanja poželjnog rezultata i očuvanja energije. Knjiga „Prehrana mladih sportaša“, čija je Bosanac autorica jedina je knjiga ove tematike na hrvatskom jeziku namijenjena mladim sportašima, srednjoškolcima. Pisana je jednostavnim i razumljivim rječnikom s mnogo lako primjenjivih ideja kako poboljšati svoju prehranu s ciljem ostvarenja željenih rezultata i očuvanja zdravlja.

Na osamdeset stranica iscrpno se obrađuju žitarice, proizvodi od žita i njihove zamjene poput: povrća, voća, mesa, ribe, jaja, sira, mlijeka, jogurta te srodnih fermentiranih mliječnih napitaka. Tu su također i: bjelančevine, sirutke, masti, mineralne tvari, vitamini, ugljikohidrati, a naglašava se i važnost baziranja prehrane na raznolikim namirnicama. U knjizi se nalaze ideje za doručak, obrok nakon treninga, ručak, večeru, užine i kako se kvalitetno hraniti tijekom mršavljenja, na putu ili u vrijeme zgusnutog dnevnog rasporeda. Tu su i različiti recepti, kao i smjernice za kupovinu te pripremu jela. Čitajući knjigu mladi sportaši će spoznati važnost kvalitetne prehrane u sprječavanju ozljeda i jačanju imuniteta, odnosno konkretno, kako stečeno znanje primijeniti u praksi. Poseban dio posvećen je povećanju mišićne mase, dodacima prehrani, dopingu, prihvatljivim kolačima i “brzoj hrani”.

Kao zaključak ove poučne priče donosimo vam riječi svestrane gospođe Bosanac:
–Diplomirala sam i doktorirala nutricionizam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prva sam nutricionistica u Hrvatskoj koja je pri Međunarodnom olimpijskom odboru završila poslijediplomski stručni studij o prehrani sportaša. S engleskog jezika sam prevela nekoliko knjiga vezanih za nutricionizam. Koautorica sam računalnog programa za izradu jelovnika „Program prehrane“ koji je na sajmovima inovacija dobio brojne nagrade. Također sam sudska vještakinja za nutricionizam. Radim u svom savjetovalištu o prehrani te surađujem s udrugama, institucijama i sportskim klubovima. Bavim se i znanstvenim radom — rekla nam je Bosanac.
Prigodnim poklonima predavačici se zahvalio tajnik Sportske Zajednice Grada Rovinj-Rovigno Roberto Krevatin.

Vesna Bosanac, dottoressa e nutrizionista specializzata nell'ambito dell'alimentazione dei giovani atleti, ha tenuto una conferenza presso la Casa della cultura della Città di Rovinj-Rovigno. La conferenza, riguardante le basi di una dieta sana ed equilibrata e l’alimentazione degli sportivi, era destinata agli atleti dai 13 ai 18 anni, ai loro genitori e allenatori. È importante sottolineare che l'alimentazione di uno sportivo si deve adattare alle sue esigenze; che si tratti di allenamento, gare, riposo, pause a causa di infortuni e simili.
Prima delle competizioni, l'alimentazione degli atleti è finalizzata alla preparazione del corpo soddisfacendo l'aumento del fabbisogno energetico, mentre durante le competizioni è necessario focalizzarsi sull’idratazione, che garantisce l'energia necessaria. Una volta portata a termine la competizione, l'obiettivo dell'atleta è recuperare con successo e prepararsi per gli ulteriori sforzi. Questo ciclo è importante soprattutto nei casi in cui la competizione duri tutto il giorno. Dopo aver detto ciò, è chiaro che la dieta degli atleti sia diversa dalla dieta del resto della popolazione. Per citare un esempio: per chi non pratica sport è sconsigliato mangiare torte o dolciumi a colazione, mentre per gli sportivi i dolci sono utili per riacquistare rapidamente le energie perse con lo sforzo fisico. Allo stesso modo, per un atleta organizzare bene i propri pasti è sicuramente un passo essenziale nella preparazione per una gara.

Il libro " Prehrana mladih sportaša " („L'alimentazione dei giovani sportivi “) è l’unico manuale scritto su questo argomento in lingua croata ed è destinato ai giovani atleti e agli alunni delle scuole superiori. Esso è stato scritto in modo semplice e comprensibile per poter avvicinare a tutti l'idea di come migliorare la propria dieta e ottenere i risultati desiderati. Non manca nemmeno il discorso riguardo i cereali e i loro sostituti (per citarne un paio: ortaggi, frutta, carne, pesce, uova, formaggi, latte, yogurt…). Nel libro, che sottolinea l'importanza di una dieta basata su vari elementi interscambiabili, vengono anche presentate varie idee e ricette per la colazione, il pasto post-allenamento, il pranzo, la cena, gli spuntini, ma anche come nutrirsi bene durante la dieta o un viaggio. Leggendo questo libro gli atleti apprenderanno l'importanza che un'alimentazione di qualità ricopre nella prevenzione degli infortuni e nel rafforzamento del sistema immunitario, ma anche come applicare nella pratica le conoscenze acquisite. Un capitolo molto importante è sicuramente quello dedicato all'aumento della massa muscolare, agli integratori alimentari, al doping, alle torte e ai cibi "fast food".

Riportiamo le parole della dott.ssa Bosanac:
„Mi sono laureata e ho conseguito il dottorato in nutrizionismo presso la Facoltà di tecnologie alimentari e biotecnologie dell’Università di Zagabria. Sono la prima nutrizionista in Croazia che ha completato uno studio professionale post-laurea sull'alimentazione degli sportivi presso il Comitato Olimpico Internazionale. Ho tradotto diversi libri relativi all'alimentazione, ho partecipato alla creazione del menù " Program prehrane ", che ha ricevuto numerosi premi. Porto avanti uno studio di consulenza nutrizionale e collaboro con associazioni, enti e società sportive. “
Al termine della conferenza Roberto Krevatin, segretario dell'Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno, ha ringraziato la dott.ssa con dei doni.