fbpx
Subscribe

AKTIVNOSTI SPORTSKE ZAJEDNICE I KLUBOVA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

TRANSPARENTNOST
POZIV – INVITO Prehrana mladih sportaša – L’alimentazione per i giovani atleti
Poziv na stručno predavanje – Prehrana mladih sportaša
U Velikoj dvorani Doma Kulture u Rovinju u ponedjeljak, 8. svibnja 2023. s početkom u 18 sati održat će se stručno predavanje nutricionist inje i autoricu knjige "Prehrana mladih sportaša" dr. sc. Vesnu Bosanac. Predavanje je namijenjeno sportašima, roditeljima, trenerima te svima zainteresiranima.
Na predavanju će biti riječ o skupinama namirnica i njihovoj koristi za sportaše, kvalitetnom doručku, ručku i večeri, kvalitetnoj užini u školi te što jesti odmah nakon treninga, odnosno natjecanja. Bit će govora o hidraciji, dodacima prehrani i dopingu te jednostavnim jelima koje mladi sportaši mogu sami pripremiti. Naglasak je na praktičnoj primjeni kvalitetne prehrane u svakodnevici sportaša te će se kroz predavanje skrenuti pozornost na manjkavosti u prehrani. Predavačica Vesna Bosanac diplomirala je i doktorirala nutricionizam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu te je prva nutricionistkinja u Hrvatskoj sa završenim stručnim poslijediplomskim studijem o prehrani u sportu pri Međunarodnom olimpijskom odboru.

Invito alla conferenza specialistica – L’alimentazione per i giovani atleti
Lunedì 8 maggio 2023, con inizio alle ore 18, presso la Sala maggiore della Casa di Cultura di Rovigno, si terrà la conferenza specialistica, organizzata dall'Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno, della nutrizionista e autrice del libro "Prehrana mladih sportaša" (L'alimentazione per i giovani atleti) la dott. Vesna Bosanac. La conferenza è rivolta agli atleti nella fascia d'età dai 13 ai 18 anni, ai genitori, agli allenatori nonché a chiunque sia interessato a questo tema.
La conferenza tratterà vari temi tra cui: i gruppi alimentari e i loro benefici per gli atleti; la colazione, il pranzo, la cena e la merenda a scuola di qualità nonché quali cibi assumere immediatamente dopo l'allenamento o una competizione. Si parlerà inoltre di idratazione, integratori alimentari e doping, oltre ai piatti semplici che i giovani atleti possono preparare da soli. L'accento è posto sull'applicazione pratica della buona nutrizione nella vita quotidiana degli atleti al fine di far risaltare le carenze nutrizionali. La presentatrice Vesna Bosanac si è laureata e ha conseguito il dottorato in scienze della nutrizione presso la Facoltà di scienze alimentari e biotecnologiche di Zagabria ed è la prima nutrizionista in Croazia ad aver completato gli studi post-laurea in nutrizione sportiva presso il Comitato Olimpico Internazionale.