fbpx
Subscribe

AKTIVNOSTI SPORTSKE ZAJEDNICE I KLUBOVA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

TRANSPARENTNOST
Poziv udrugama – dostava financijskog izvješća udruge za 2021. godinu

Kao što je i uobičajeno svake godine nekako u ovo vrijeme želimo Vas informirati i zamoliti slijedeće:

1. Da nam do 14. ožujka 2022. dostavite financijsko izvješće Vaše udruge za 2021.godinu, u prilogu moraju biti dostavljeni (prema čl.4. UGOVORA o sufinanciranju) :

- Obrazac PR-NAS-NPF, BILANCA (obrazac BIL-NPF) i Bilješke uz financijske izvještaje za udruge koje vode dvojno knjigovodstvo,

- Knjiga PRIHODA I RASHODA i KNJIGU BLAGAJNE za udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo (na obrascu G-PR-IZ-NPF).

2. Molimo Vas nadalje da nam do 18. ožujka 2022., ako već niste, dostavite Izvješće o radu za 2021. g. kao i Plan rada za 2022.g.

Molimo Vas da zbog važnosti zatraženih podataka striktno poštujete navedene rokove.