fbpx
Subscribe

AKTIVNOSTI SPORTSKE ZAJEDNICE I KLUBOVA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

TRANSPARENTNOST

UDRUGA KINEZIOLOGA GRADA ROVINJA

O NAMA

Udruga kineziologa grada Rovinja je strukovno udruženje u području tjelesne i zdravstvene kulture, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije u koje su se udružili i udružuju se magistri kineziologije, nastavnici i profesori tjelesne i zdravstvene kulture radi što potpunijeg organiziranja i planskog zadovoljenja osobnih i zajedničkih interesa, unapređivanja djelatnosti tjelesne i zdravstvene kulture, sportske rekreacije, sporta i kineziterapije na području grada Rovinja.

MISIJA

Misija Udruge kineziologa grada Rovinja je unapređivanje tjelesne i zdravstvene kulture, sportske rekreacije i sporta u odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama za sportsku rekreaciju, sportskim savezima i udrugama kao i ostalim pravnim subjektima koji se bave tjelesnom aktivnošću djece, građana, mladih, roditelja, sportaša, učenika kao i zaštita prava i interese kineziologa.

VIZIJA

Predanim radom, stručnim i kvalitetnim angažmanom utjecati na unaprjeđenje sporta, sportske rekreacije i kineziterapije na području grada Rovinja.

OSTVARENJA

Kontinuirana organizacija stručnih seminara i predavanja namijenjenih svima koji na direktan ili indirektan način sudjeluju u procesu bavljenja tjelesnom aktivnošću i kineziterapijom djece, građana, mladih, roditelja, sportaša, učenika
2013. godina, Rovinj, predavanje na temu Sport i djeca, predavač prof. Crnokić
2014. godina, Zagreb, 12. Međunarodna konferencija kondicijske pripreme sportaša, razni predavači
2015. godina, Rovinj, stručno predavanje na temu: Prevencija ozljeda sportaša - kako planirati i provoditi preventivni trening., predavačica dr.sc. Tatjana Trošt Bobić
2016. godina, Rovinj, stručno predavanje na temu Osnovno održavanje života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora, prdavačica dr. Oriana Čačić
2017. godina, Rovinj, stručno predavanje na temu: Kondicijska priprema u prevenciji ozljeda ACL-a., predavačica dr.sc. Cvita Gregov
2019. godina stručno predavanje na temu „Roditelj, sportaš i trener – različiti aspekti ponašanja“, predavačica Luana Knežević
2019. godina stručno predavanje na temu „Uloga zakona u kodeksu ponašanja na športskim terenima (zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i zakon o javnom okupljanju)“, nositelj predavanja Policijska uprava Istarska – PP Rovinj Redovito sudjelovanje u organizaciji sportskih događaja i manifestacija na području grada Rovinja (sportsko – rekreativna manifestacija Popolana, obilježavanje Hrvatskog Olimpijskog Dana, Olimpijada dječjih vrtića, Memorijalni kros prof. Guerino Sošić)

KONTAKT PODACI

IME UDRUGE: Udruga Kineziologa Grada Rovinja
IME UDRUGE NA TALIJANSKOM: Società dei Cinesiologi della Città di Rovigno
ADRESA SJEDIŠTA: Trg Maršala Tita 3/III, 52210 Rovinj-Rovigno
ADRESA DJELOVANJA: Cijelo područje Grada Rovinj-Rovigno
OIB: 94245685017

PREDSJEDNIK UDRUGE: Bojana Bolković
KONTAKT TELEFON: 0958121795

TAJNIK UDRUGE: Melita Kolarec

KONTAKT TELEFON: 0953776485
WEB:
E-MAIL:
FACEBOOK: